Class Time-Tables - MBA

Class Teacher: Mr. V. Siva Rama Krishna       MBA I / I     Section : A      Room No: BB - G2      W.e.f :28-08-2017
DAY 09:30 – 10:30 10:30 – 11:20 11:20 – 12:10 12:10 – 01:00 01:00 – 01:50 01:50 – 02:40 02:40 – 03:30 03:30 – 04:20
MON MOB OE1-TM BC BE L U N C H BLE MOB FAA
TUE FAA BC OE1-TM BLE MOB BE Library
WED BS BS OE1-TM BLE BE FAA FAA
THU BS BS OE1-TM MOB BLE BC Activity
FRI BE FAA OE1-TM MOB BLE BC FAA
SAT BE OE1-TM BC MOB BS BS BLE
Class Teacher: – Miss. G. Hema Prathima       MBA I / I          Room No: BB - G2      W.e.f :28-08-2017
MON MOB OE1 FAA BE L U N C H BC Library BLE
TUE FAA BLE OE1 MOB BC BE MOB
WED BS BS OE1 BC BE FAA FAA
THU BS BS MOB OE1 BC BLE Activity
FRI BE FAA OE1 MOB BC BLE FAA
SAT BE OE1 MOB BLE BS BS BLE
Class Teacher: – – Mr. Ch. Rajesh Kumar       MBA II / I     Section : A           W.e.f :28-08-2017
MON POM RM IMC/FIMS/TD CB/SMA/PM L U N C H SD/SAPM/MIR PE SM
TUE RM POM SD/SAPM/MIR PE IMC/FIMS/TD PE CB/SMA/PM
WED SM POM SD/SAPM/MIR CB/SMA/PM IMC/FIMS/TD PE RM
THU SM POM BBP & SSEL IMC/FIMS/TD SD/SAPM/MIR RM CB/SMA/PM
FRI CB/SMA/PM SM BBP & SSEL SD/SAPM/MIR IMC/FIMS/TD POM Library
SAT SM Library RM PE BBP & SSEL BBP & SSEL BBP & SSEL
Class Teacher: – – Miss. D. Mounica       MBA II / I     Section : B           W.e.f :28-08-2017
MON POM RM IMC/FIMS/TD CB/SMA/PM L U N C H SD/SAPM/MIR BBP&SSEL SM
TUE BBP&SSEL POM SD/SAPM/MIR CB/SMA/PM IMC/FIMS/TD RM RM
WED SM POM SD/SAPM/MIR CB/SMA/PM IMC/FIMS/TD PE BBP&SSEL
THU SM POM BBP & SSEL SD/SAPM/MIR IMC/FIMS/TD RM CB/SMA/PM
FRI CB/SMA/PM SM PE SD/SAPM/MIR IMC/FIMS/TD POM Library
SAT SM Library RM BBP&SSEL PE PE PE

email: sbit.mbaexams@gmail.com